بازگشت

چگونه والدینی مقتدر باشیم؟

۱۴۰۰/۰۶/۱۲ (۰) دیدگاه
چگونه والدینی مقتدر باشیم؟

آموزش 5 مهارت عمده فرزندپروری براساس یک الگوی یادگیری ساخت دار به والدین کمک میکند تا بر مسائل و چالش های موجود میان والد-فرزند فایق آیند. (بایلی، پرکینز و ویلکینز 1995)

آموزش 5 مهارت عمده فرزندپروری براساس یک الگوی یادگیری ساخت دار به والدین کمک میکند تا بر مسائل و چالش های موجود میان والد-فرزند فایق آیند. (بایلی، پرکینز و ویلکینز 1995).

مهارت اول: ترغیب

این مهارت باعث افزایش اعتماد به نفس (حرمت خود) در کودکان می شود و باعث ایجاد اعتماد میان والد-کودک می شود: تاکید این مهارت بر اهمیت بیان علاقه والدین به فرزندانشان می باشد.

مهارت دوم و سوم: تو میتوانی و انواع انتخاب ها

فنونی راهنما هستند که طی 4 گام یادگیری میشوند. مهارت "تو میتوانی" به والدین یاد می دهد تا رفتارهای قابل پذیرش را به کودکانشان بیاموزند. مهارت " انتخاب ها" بر ترغیب والدین و فرزندان به کار کردن با یکدیگر برای حل مسائل و تصمیم گیری بنا شده است.

مهارت چهارم و پنجم: خودمهارگری و توجه به احساسات

" خودمهارگری" مهارت مدیریت خشم برای بزرگسالان است و مهارت " توجه به احساسات" به مهارت ایجاد همدلی اختصاص دارد.

فرزندپروری فرایندی است که والدین برای مواجهه با نیازهای فرزندانشان در حین گذار از آن، رشد و تغییر می کنند. نکته ی حائز اهمیت آن است که به خاطر داشته باشیم تغییر مذکور تدریجی است. برای والدین یاد گرفتن  روش های جدید می تواند ترسناک، دشوار و حتی برای بزرگسالان و کودکان گیج کننده باشد. در این فرایند والدین، رفتار فرزندانشان را تحت تاثیر قرار می دهند و فرزندان هم به نوبه ی خود رفتار والدین را تحت تاثیر قرار می دهند.

هدف عمده ی آموزشهای حاضر، آموزش این نکته است که والدین و فرزندان به طور مشارکتی در یک گروه کار می کنند و مراقبت از این ارتباط بخش بنیادین وظیفه ی یک خانواده ی محکم را تشکیل می دهد و حفظ ارتباط بهترین شیوه برای والدین جهت راهنمایی رفتار فرزندانشان است.

ارائه ی انتظارات روشن و محدودیت های مستدل به فرزندان احساس امنیتی می دهد که آنها را قادر می سازد تا به شیوه ای سلامت رشد کنند و تحول یابند.

نظرات (۰)

ارسال دیدگاه

موضوعات خبری

پست های محبوب

راه های افزایش سلامت روان در خانواده
برنامه کنترل وزن

آخرین دیدگاه ها

۱۴۰۰/۰۲/۲۰
۱۴۰۰/۰۲/۲۰