درباره گراند استور

فروشگاه اینترنتی گراند استور فعالیت خود را در سال ۱۳۹۹ در زمینه فروشگاه اینترنتی آغاز کرد. "گراند استور" با پتانسیل و انگیزه بالا و دید روشن، توانست حوزه‌ی فعالیت خود را گسترش دهد. ما اعتقاد به ترویج استعداد ها، خودشکوفایی و تلاش برای کسب دانش داریم و اهدافمان را در همین راستا تعیین کرده ایم تا بتوانیم از آنچه که پتانسیل واقعی ماست استفاده کرده و گام هر چند کوچکی برای بهتر کردن جهان اطرافمان برداریم از دیگر اهداف "گراند استور" جست و جو و اجرای روش های نوین کسب وکار و کارآفرینی است.در همین راستا تیم خلاق "گراند استور" تمام پتانسیل خود را به کار گرفته و به بررسی نیاز ها در جامعه ی امروزی پرداخته و همزمان با برگذاری جلسات اطاق فکر به دنبال ارائه راه حل های مبتکرانه و خلاقانه برای رفع نیازهای شناسایی شده می پردازد.