خانواده

راه های افزایش سلامت روان در خانواده
۳
تیر
۱۴۰۱
راه های افزایش سلامت روان در خانواده
خانواده گروه کوچکی است که از زن و شوهر و فرزند یا فرزندان تشکیل می شود. عضو خانواده بودن یعنی در نوعی شبکه ی عاطفی سهیم شدن، به یک گروه اجتماعی تعلق داشتن، تاریخ مشترک داشتن و به محیط زندگی خاصی عادت کردن. اهمیت خانواده نیز به خاطر همین دستاوردهاست.
ادامه مطلب
  • 1

موضوعات خبری